Kontakt

Szkolenie RODO dla osób upoważnionych do przetwarzania danych

Current Status
Not Enrolled
Cena
90 zł
Zacznij tutaj:

Celem podstawowego szkolenia RODO jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przekazanie wskazówek dotyczących bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Podczas szkolenia kursanci dowiedzą się, jakie środki i zabezpieczenia danych mogą stosować oraz poznają konsekwencje związane z incydentami naruszającymi ochronę danych osobowych.

Szkolenie RODO prowadzone jest on line w ramach samokształcenia, podczas którego uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów edukacyjnych opracowanych w formie przyjaznych lekcji dostępnych na platformie.

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika wiedzy objętej programem szkolenia. Egzamin prowadzony jest w formie testu wielokrotnego wyboru.

Ramowy program szkolenia:

  • Terminy i definicje z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Zasady ochrony danych osobowych.
  • Zasady przetwarzania danych osobowych.
  • Prawa osób, których dane dotyczą.
  • Zasady powierzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym.
  • Bezpieczna praca przy przetwarzaniu danych osobowych.
  • Zasady postępowania w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że :
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Paulina Armatowska Artbeat Group, ul. Księżycowa 6, 83-010 Straszyn, NIP: 554 263 41 98.
2. Możesz zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
3. Dane osobowe, które nam przekazujesz, przetwarzać będziemy przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania przekazanej zgody.
4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy a także współpracujący z nami usługodawcy, którzy zapewniają właściwe funkcjonowanie serwisu.
5. Pragniemy poinformować Cię, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, masz prawo skierować skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.
7. Możesz także kierować do nas wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zakresu przysługujących Tobie uprawnień na adres: biuro@artofbusiness.info