Kontakt

Instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny w języku ukraińskim. вступний інструктаж з техніки безпеки та гігієни

Current Status
Not Enrolled
Cena
70 zł
Zacznij tutaj:

Instruktaż ogólny stanowi część szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Odbywają go przed dopuszczeniem do wykonywania pracy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Instruktaż ogólny zapewnia uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i w regulaminach pracy.

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

– podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, układach zbiorowych lub regulaminach pracy,
– przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w zakładach pracy,
– sposobami postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Ramowy program szkolenia

1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.
5. Porządek i czystość w miejscu pracy — ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
6. Profilaktyczna opieka lekarska.
7. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru.
8. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp
Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp
Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998r,nr 21,poz. 94,ze zm.)

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że :
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Paulina Armatowska Artbeat Group, ul. Księżycowa 6, 83-010 Straszyn, NIP: 554 263 41 98.
2. Możesz zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
3. Dane osobowe, które nam przekazujesz, przetwarzać będziemy przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania przekazanej zgody.
4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy a także współpracujący z nami usługodawcy, którzy zapewniają właściwe funkcjonowanie serwisu.
5. Pragniemy poinformować Cię, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, masz prawo skierować skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.
7. Możesz także kierować do nas wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zakresu przysługujących Tobie uprawnień na adres: biuro@artofbusiness.info